Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث بعد از چاشت امروز با داکتر شاه جهان والی ولایت میدان وردک در دفتر کارش دیدار نمود

0

در نخست والی میدان وردک، روی حوادث اخیر در ولایت میدان وردک صحبت نموده، گفت جنگ و ناامنی در ولسوالی جلریز و حوادث طبیعی بسیاری…ادامه

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث برای ورثه شهدآ و زخمیان وزارت احیآ و انکشاف دهات سه میلیون یک صد هزار افغانی پول نقد توزیع نمود

0

به اساس هدایت رییس اجرائیه کشور دوکتور عبدالله عبدالله، امروز محمد اسلم سیاس معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به…ادامه

رییس کشوری موسسه مساعدت مردم ناروی ( NPA) با وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث دیدار گفتگو کرد

0

خانم ونجا، رییس کشوری موسسه مساعدت مردم ناروی ( NPA) بعد از چاشت امروز با نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث…ادامه

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور به منظور غم شریکی با آسیب دیده های روستای پیشغور به ولایت پنجشیر سفر نمود

0

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته به ولایت پنجشیر سفر کرد و مناطقی را که در اثر حادثۀ طبیعی اخیر در آن…ادامه

روند کمک رسانی عاجل بشری در روستای پشغور ولایت پنجشیربه ‏سرعت جریان دارد.

0

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در هماهنگی نهاد های ذیربط دولتی، برای تمامی آسیب دیده های روستای پشغور ولایت پنجشیر ۱۵۰ باب خیمه،…ادامه

خشکسالی را نمیتوان از بین برد اما با همنوایی و هم زیستی میتوان آنرا وقایه کرد

0

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در همکاری موسسه WHH، به این منظور امروز ۱۹ سرطان سال روان ورکشاپ سه روزه را تحت عنوان “ورکشاپ مدیریت…ادامه

دومین کنفرانس وزرای آسیاکه پیرامون کاهش خطرات حوادث در شهر آلان‌باتور برگزار شده بود، امروز پایان یافت. 

0

این کنفرانس به حمایت UNISDR یا دفتر سازمان ملل برای کاهش خطرات آسیب پذیری و به هدف هم‌آهنگی در فعالیت های کاهش خطرات حوادث و…ادامه

1 2 3