برای ۱۳۸ خانواده آسیب دیده در ولایت ننگرهار مواد غذای و غیر غذایی کمک گردید.

0

ریاست مبارزه با حوادث ولایت ننگر در همکاری با موسسه WFP، برای ۱۳۸ خانواده که از اثر سیلاب های اخیر خانه هایشان تخریب گردیده بود،…ادامه

۱۰۴ فامیل آسیب دیده در دو ولایت کشور بسته های مواد غذایی و غیر غذایی توزیع دریافت نمودند

0

ریاست مبارزه با حوادث ولایت کندز، برای ۸۳ فامیل آسیب دیده ناشی از سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی امام صاحب که منازل شان تخریب شده…ادامه

برای ۹۹۳ فامیل بیجا شده در دو ولایت کشور بسته های مواد غذایی و غیر غذایی توزیع شد

0

ریاست مبارزه با حوادث ولایت فاریاب در همکاری با موسسه WFP، برای ۵۴۳ فامیل بیجا شده ناشی از جنگ و ناامنی که از ولسوالی های…ادامه

۱,۶۷۴,۰۰۰ افغانی پول نقد، بسته های مواد غذایی و غیر غذایی برای ۱۲۶ فامیل آسیب دیده در دو ولایت کشور توزیع شد.

0

ریاست مبارزه با حوادث ولایت سمنگان، برای ۱۰۲ فامیل آسیب دیده ناشی از سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی های خرم سارباغ، حضرت سلطان و مرکز…ادامه

۱۸ فامیل بیجا شده در ولایت لوگر بسته های موا غذایی و غیر غذایی در یافت نمودند

0

ریاست مبارزه با حوادث ولایت لوگر، برای ۱۸ فامیل آسیب دیده ناشی از انفجار در این ولایت منازل شان تخریب شده بود، به هر فامیل…ادامه

1 2 3 6