ارزیابی خانواده های متضرر در اثر سیلاب در کارته انصاری ,مزار

منبع: کابل نیوز

ادامه →

زلزله در ولایت بدخشان

منبع: اخبار کابل

ادامه →

ارزیابی خانواده های متضرر در اثر سیلاب در ولسوالی کهستان, انجیل, هرات

منبع: اخبار کابل

ادامه →