سازمان هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل در افغانستان از طرح ستراتیژی سه ساله برای کمک به آسیب دیده ها خبر داد

منبع خبر: آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

سازمان هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل در افغانستان از طرح استراتیژی سه ساله برای کمک به آسیب دیده ها خبر داد. محمد اسلم سیاس سرپرست اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث امروز با آقای دومنیک پارکر رییس سازمان هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل در افغانستان (اوچا) ملاقات نمود

ادامه →

همزمان با بهره برداری 2 پروژه در مرکز بامیان، 3 پروژه دیگر افتتاح شد

منبع خبر: نشرات اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث

همزمان با بهره برداری 2 پروژه در مرکز بامیان، 3 پروژه دیگر افتتاح شد ( 23 سنبله 96 ) پروژه کاهش خطرات حوادث طبیعی تکیه خانه وسط اژدر و پروژه تکیه خانه بالای اژدر که 740 فامیل از آن مستفید میشود به بهره بر داری سپرده شد. این پروژه ها سال گذشته به کمک مالی کشور جاپان و همکاری موسسه سازمان مهاجرت جهانی با وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به طول 585 متر اعمار دیوار استنادی در دو محل آغاز گردیده بوده که امروز کارش به پایان رسید.

ادامه →

ورکشاپ مدیریت حوادث در حالات اضطرار امروز در شهر بیجینگ برگزار شد.

منبع خبر: نشرات اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث

ورکشاپ مدیریت حوادث در حالات اضطرار امروز در شهر بیجینگ برگزار شد. این برنامه در چوکات پروسه استانبول- قلب آسیا درمورد افغانستان؛ زیر نام " ورکشاپ مدیریت حوادث در حالات اضطرار برای کشورهای عضو، امروز در شهر بیجینگ مرکز جمهوری خلق چین به مدت چهار روز برگزار شد.

ادامه →