اجرای نخستین مانور آزمانیشی زلزله در لیسه غازی، به هداف مصوون سازی مکاتب
دیدار مهندس ویس احمد برمک، وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث با شماری از جوانان ولایت بدخشان
نشست مشترک سازمان همکاری های جهان(ایکو) در مورد کاهش خطرات حوادث در افغانستان
گردهمایی مشترک پیرامون بیجاه شده گان داخلی
کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث با وزارت محترم مهاجرین، وزارت ترانسپورتبرای ۳۲۳ فامیل آسیب دیده در ولایت بدخشان مواد غذایی و پول نقد توزیع گردید.

بدخشان؛ ( ۲۴سرطان ۹۶ ) به اساس هدایت جلالتمآب محترم مهندس ویس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث، مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ افغانی پول نقد برای آسیب دید...ادامه

مبلغ ۵۵۰۰۰۰ افغانی برای فامیل های متضرر ناشی از سیلاب در ولسوالی سروبی مساعدت گردید

کابل (۲۶ سرطان ۱۳۹۶) محترم مهندس ویس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث گفت: حوالی ساعت ۴:۳۰ دقیقه بعد از ظهر روز یکشنبه از اثر سرازیر شدن...ادامه

برای بیجاه شده گان ولایت فاریاب بسته های مواد غذایی و غیر غذایی کمک گردید

توزیع کمک های مواد غذای و غیر غذایی برای متضررین ولایت فاریاب...ادامه

مصاحبه اختصاصی محترم ویس احمد برمک

تصویر از جریان مصاحبه اختصاصی محترم مهندس ویس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث با تلویزیون خورشید، پیرامون برنامه ها وستراتیژی این وزارت....ادامه