خشکسالی

خشکسالی از جمله حوادث طبیعی به شمار میاید که از اثر عدم ریزش باران در یک فصل یا بیشتر از ان ادامه میابد به میان میاید وضروریات انسان ها، نباتات و حیوانات را تکافو نمیکند خشکسالی از جمله حوادث تدریجی میباشد  تشخیص؛ اغاز و خاتمه ان بسیار دشوار است، روی همرفته پائین امدن سطح بارندگی، کاهش اب های زیر زمینی، خشک شدن چاه های اب، دریا ها ، مخازن اب و تولیدات ناچیز زراعتی هشدار اغاز خشکسالی نامیده شده است.

بیشترین آسیب پذیر های خشکسالی

 • چوپا نها   
 • کارگران بی سرپناه و بی زمین
 • معیشت دهاقین 
 • زنان 
 • اطفال 
 • فارم های مواشی 

اثرات ناگوار  خشکسالی شامل  :                                  

 • از بین رفتن حاصلات زراعتی ، لبنیات ، چوب و محصولات ماهیگیری.
 • کاهش در تولید برق و دریافت اب از ساحات دوردست.
 • پاین رفتن سطح اب های زیر زمینی.
 • کمبود مواد غذائی و ایجاد مشکلات صحی وشیوع امراض .
 • از دست دادن حیات انسانها ، ازدیاد فقروتنگدستی ..
 • تنازعات منطقوی و اغاز مهاجرت ها .

روش های کاهش دهی:

 • تاسیس مراکز معلوماتی خشکسالی .
 • ارزیابی اوضاع جوی یا بارانی .
 • مراقبت وارزیابی ازموجودیت اب در ذخایر، بند ها ، دریا ها و مقایسه ان با منابع موجود اب و ضروریات سکتور های مختلف جامعه.
 • تنظیم توزیع عادلانه اب .
 • توسعه تسهیلات ابیاری.
 • آگاهی دهی  عامه.