پلان اضطراری

افغانستان یک کشور محاط به خشکه بوده که اقلیم آن بیشتر خشک و دارای زمستان های شدیداً سرد و تابستان های نسبتاً گرم می باشد.
خصوصیات ویرانگر طبیعت در این سرزمین بطور معمول و همیشگی تأثیرات ناگواری را از خود بجا می گذارد، حدود 63 % اراضی در افغانستان به ویژه ساحات شمال شرق کشور  پایتخت آن  (کابل) و اطراف آن شدیداً معروض به خطرات ژیولوژیکی بوده و امکان وقوع زلزله های مدهش را با خود دارد که از لحاظ میزان تلفات، جروحات و خسارات زیان بار ترین حوادث است که طی سه دهه اخیر حدود 28 زلزله در کشور رخ داده که در نتیجه ان یازده هزار انسان تلف و هزارها منزل تخریب وباعث حادثات دلخراش لغزش زمین که خود تلفات و خسارات جانبی هنگفت را در قبال دارد اتفاق افتاده است.
وطن عزیز ما افغانستان در مقابل عوامل تغیرات اقلیمی )هایدرومترولوژیکی( معروض به خطرات بوده که پیوسته حوادث سرازیر شدن سیلاب ها، برف کوچ ها و تداوم خشک سالی ها گردیده است که نتایج ناشی از آن همه ساله بطور متکرر مردمان این سر زمین را متضرر و آسیب میرساند، چنانچه سیلاب های بهاری امسال در سراسر کشور جان حدود ) 186 ( هموطن ما را گرفت و از جانبی سبب تخریب نهادها و تأسیسات زیربنایی و منازل شهروندان درمحلات آسیب پذیر گردید.
اوضاع وخیم زمستان سرد و لغزش برف کوچ ها در ساحات کوهستانی که تقریباً 63 % مساحت کشور را احتوا میکند حوادث احتمالی بی شماری را با خود دارد.
طی ده سال اخیر کشور از خشک سالی های درازمدت رنج برده ک بیشتر از 6 میلیون انسان را بخصوص در مناطق جنوب و شرقی کشور متأثر ساخته است، بطور نارمل در هر سه سال یکبار پدیده خشک سالی در افغانستان تکرارمی شود. در حالیکه در سایر کشورهای جهان این معضله با گذشت هر ده سال مشاهده شده است.
اتفاقات معمولی دیگر در کشور مانند آفات زراعتی، هجوم ملخ ها، طوفان های ریگی، شیوع امراض مهلک و کشنده از اوایل سال 1980 بدینسو بیشتر از 7.5 میلیون انسان را در افغانستان متأثیر گردانیده است.
جنگ ها و برخوردهای داخلی و انتحاری منجر به بی جاشدگان داخلی، تلفات و خسارات هنگفت گردیده و تآثیرات ناگواری از خود بجاگذاشته است. در افغانستان افراد بی جاشده ناشی از جنگ و حوادث طبیعی، فقر و بیکاری بیشتراز 10 % نفوس مجموعی این کشور را تشکیل میدهد و از جانبی هم موجودیت 44 % میزان فقر، تراکم نفوس در شهرهای بزرگ، بیسوادی و عدم دسترس به تسهیلات زیربنایی عوامل دیگریست که میزان آسیب پذیری مردمان این کشور را مخصوصاً در سطح محلات چند برابر ساخته است.
 برای ادامه مطلب به روی لینک کلیک نمائید:  FLOOD_CONTINGENCY__PLAN.pdf