والی ولایت کابل با سرپرست اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث دیدار کرد

0

منبع خبر: آمریت اطلاعات و ارتباط عامه

والی ولایت کابل با سرپرست اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث دیدار کرد
کابل ( 21 قوس 96) محمد اسلم سیاس معاون مالی و اداری و سرپرست اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث در دفتر کارش با محترم محمد یعقوب حیدری والی ولایت کابل، دیدار کرد.
آقای حیدری هدف از این ملاقات را هماهنگی و آمادگی به خطرات ناشی از سرما و برفباری های سنگین در ولایت کابل و رسیدگی بهتر برای حوادث دیگر مثل سیلاب و آتش سوزی در ولایت کابل عنوان کرد.
متعاقباً، آقای سیاس، ضمن تبریکی وخیر مقدم به والی کابل، گفت: اداره ملی آمادگی مبارزه به حوادث به اساس تحلیل آسیب پذیری ها ودرک نیازمندیها، برنامه آمادگی پیشگیرانه در برابر حوادث زمستانی را برای 33 ولایت بشمول مرکز را ترتیب کرد است. و به منظور اجرای آن سکتور های دولتی و نهاد های که در خصوص رسیدگی به حوادث استقامت کاری دارند، با این اداره متعهد هستند.

پاسخ دهید