ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

ریاست مبارزه با حوادث ولایت کندز برای ۲۹ خانواده آسیب دیده پول نقد و مواد غیر غذایی توزیع نمود

0

ریاست مبارزه با حوادث ولایت کندز در همکاری با موسسات اکتید، OXFAM و DACCAR، برای ۲۹ خانواده که از اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی خان آباد آسیب دیده بودند، بعد از سروی به هر خانواده کمک های نقدی و غیر نقدی توزیع کرد.
این کمک ها شامل؛ مبلغ ۱۹,۰۰۰ افغانی پول نقد به هر خانواده از طرف موسسه OXFAM، مبلغ ۶,۰۰۰ افغانی پول نقد به هر خانواده از طرف موسسه اکتید و ۱ بسته آیجن و ۱ فلتر آب از طرف موسسه DACCAR توزیع نمود.

امکان نظردهی غیر فعال شده.