ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

ریاست مبارزه با حوادث ولایت پروان برای ۱۴۱ خانواده آسیب دیده مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کرد

0

ریاست مبارزه با حوادث ولایت پروان در همکاری با موسسات WFP, UNICEF و ریاست هلال احمر افغانی، برای ۱۴۱ خانواده که از اثر بارندگی های اخیر و سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی های سید خیل، سالنگ، شینواری، سیاگرد و مرکز این ولایت آسیب دیده بودند، بعد از بازرسی و سروی کمک های غذایی و غیر غذایی توزیع نمود.
این کمک ها شامل؛ ۱۰۰ کیلو آرد، ۷٫۵ لیتر روغن، ۶۴۰ گرام مواد تغذی و نیم کیلو نمک از طرف موسسه WFP، ۳ تخته کمپل، ۱ بسته صحی و ۱ بسته آشپزخانه از طرف موسسه UNICEF و از جمله برای ۵۹ خانواده به هر یک ۱ باب خیمه از طرف ریاست هلال احمر افغانی توزیع شد.

امکان نظردهی غیر فعال شده.