ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

آسیب دیده های سیلاب ها تحت پوشش کمک های غذایی و غیر غذایی قرار گرفتند.

0

کابل- افغانستان ۲۷ حمل ۱۳۹۸

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در همکاری با موسسات ملی و بین المللی برای ۱۰۵۴ فامیل آسیب دیده ناشی از باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در هرات، پروان، کاپیسا، پنجشیر، لوگر، فراه، وردک، دایکندی، بدخشان، جوزجان، فاریاب، بادغیس، زابل، غزنی، لغمان و کنر طی دو روز گذشته مواد غذایی و غیر غذایی توزیع نموده است.
از اثر بارش باران و سرا زیر شدن سیلاب ها در ۲ روز گذشته در این ولایت ها بشمول کابل ۴ تن شهید، ۵۷ منزل بصورت کلی، ۵۱۹ منزل بصورت قسمی، ۱ پایه پل، ۳ سربند آب تخریب و ۶۰ راس مواشی تلف گردیده است.

امکان نظردهی غیر فعال شده.