ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

کمپاین امداد به آسیب دیدگان حوادث طبیعی امروز پایان یافت

0

طی یک کنفرانس مشترک بین نهاد های جامعه مدنی و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث که امروز در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت برگزار گردیده بود فعالان جامعه مدنی از ختم این کمپاین خبر دادند.
محمد قاسم حیدری، معین پالیسی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث ضمن ابراز امتنان از نهاد های جامعه مدنی گفت: کمک های جمع آوری شده را با حضور فعالان جامعه مدنی و رسانه ها این وزارت دریافت کرده و این وزارت هر زمانی که جامعه مدنی بخواهد این کمک ها را توزیع نماید در حضور فعالان جامعه مدنی و رسانه برایشان واپس میگرداند.
در همین حال محمد مهدی مبشر فعال مدنی گفت: کمپاین امداد به آسیب دیدگان حوادث طبیعی توسط نهادهای جامعه مدنی با هماهنگی و همکاری تخنیکی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طی ۱۲ روز با برپایی خیمه های جمع آوری کمک ها در مرکز و ولایات کشور با موجودیت میکانیزم منظم و منسجم برای جمع آوری کمک های مردمی در سراسر کشور با شعار واحد و میکانیزم واحد آغاز گردید. که در کمپاین یاد شده پول نقد و مواد مختلف از قبیل مواد غذایی، مواد پوشاکی و لوازم خانه از سوی مردم عام، صنعتگران، پیشه وران، صرافان، تجاران، مامورین دولت و سایر اقشار جامعه امداد صورت گرفت.
احمد خالد وقار به نماینده گی از فعالان جامعه مدنی در این برنامه گفت: کمپاین امداد به آسیب دیدگان حوادث طبیعی که از طرف نهادهای مختلف جامعه مدنی در ۲۸ ولایت کشور برگزار گردیده بود، و نزدیک به سه میلیون افغانی پول نقد و سایر مواد جمع آوری گردیده.
در این کنفرانس نهادهای جامعه مدنی کشور از همکاری های بی شایان ادارات دولتی در بخش تامین امنیت خیمه ها، انتقال کمک ها به دیپو های امن ریاست های ولایتی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، جمعیت هلال احمر افغانی سره میاشت بخاطر تهیه خیمه های جمع آوری کمک ها، سکتور خصوصی، تجاران، صرافان، پیشه وران، صنعتگران، کسبه کاران و تمامی مردم افغانستان بخاطر حس همدردی، وطندوستی و کمک های با ارزش شان قلباٌ سپاسگزاری نمودند.

امکان نظردهی غیر فعال شده.