ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

نشست مرکز سوق‌و اداره پیرامون رسیدگی به آسیب دیده های ناشی از سیلاب های اخیر برگزار شد.

0

ششمین جلسهٔ مرکز سوق‌و اداره بمنظور رسیدگی به آسیب دیده های ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها در ۱۸ ولایت کشور طی دو هفته گذشته بعد از چاشت (چهار شنبه، ۲۹ حوت ۱۳۹۷) تحت ریاست نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث کشور برگزار شد.
نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت: طبق وعده رییس جمهور اسلامی افغانستان برای آسیب دیده های ولایت فراه، این وزارت تاکنون برای ۳ ورثه شهید ۱۵۰۰۰۰ افغانی، برای بیشتر از ۱۰۰۰ فامیل که منازل شان بصورت قسمی تخریب گردیده بود ۹ میلیونو ۷۹۵ هزار افغانی توزیع کرده است، و برای ۱۰۰۰ فامیل که منازل مسکونی شان بصورت کلی در این ولایت تخریب گردیده بود، در همکاری با اداره عراضی و وزارت شهر سازی و مسکن ۱۰۰۰ نمره جدید در شرق میدان هوای این ولایت مشخص کرده اند که بزودی برایشان توزیع میگردد.
آقای فهیم افزود: از ۱۱ حوت بدینسو برای ۳۴۱۸ فامیل پول نقد، برای ۸۱۷۴ فامیل مواد غذایی و برای ۷۴۵۹ فامیل مواد غیر غذایی توزیع گردیده است. که از جمله برای ۵۶۴ فامیل آسیب دیده در ولایت های هرات و کندهار پول نقد، برای ۴۵۲۳ فامیل مواد غذایی و برای ۲۷۲۹ فامیل مواد غیر غذایی در این ولایت ها توزیع شده، و این روند هنوز هم در این ولایت ها جریان دارد.
قابل ذکر است که از ۱۱ حوت الی اکنون از اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت های فراه، هرات، کندهار، هلمند، زابل، پکتیا، کنر، پروان، لغمان، ننگرهار، ارزگان، کاپیسا، غزنی، میدان وردک، خوست، لوگر، دایکندی و غور به تعداد ۹۸ تن شهید، ۲۲۱ تن زخمی گردیده و ۷۳۱۹ منزل بصورت کلی و ۱۱۳۵۶ منزل بصورت قسمی تخریب گردیده.

امکان نظردهی غیر فعال شده.