ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

امسال هم همانند سالهاي گذشته مراسم تجليل از روز جهاني زن طي مراسم خاصي برگزار شد

0

هشتم مارچ(۱۷ ماه حوت) برابر است با روز جهاني زن كه معمولا اين روز درسراسر جهان با برگزاري كنفرانس ها وبرنامه مختلف با حضور هزاران تن از خانم ها تجليل مي شود.
در اين روز مردها برعلاوه تبريكي روز جهاني زن، تحايفی نيز براي خانم ها اهدا مي كنند، امسال هم همانند سالهاي گذشته مراسم تجليل از روز جهاني زن طي مراسم خاصي با حضور وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در تالار کنفرانس های این اداره تجليل شد.
نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در اين مراسم تنها راه حل ومبارزه با خشونت عليه زنان را تلاش مداوم، داشتن هدف، مسوولیت پذیری و سازگاری با محیط عنوان كرده گفت: حرکت های سمبولیک و شبیه سازی، زنان را به هدف اساسی شان که همانا برابری اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است نمیرساند.
در همین حال فتانه شریف کارشناس جندر دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث از حمایت همه جانبه هییت رهبری در امر سهم دهی و مشارکت زنان در امورات کار ی اداره تشکر و امتنان نمود.
این برنامه با اهدا تحسین نامه ها و توزیع تحایف به زنان اداره پایان یافت.

امکان نظردهی غیر فعال شده.