ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

نشست مرکز سوق‌و اداره برای رسیدگی به مشکلات آسیب‌دیدهای فراه و قندهار برگزار شد

0

سومین جلسهٔ مرکز سوق‌و اداره برای کمک‌رسانی و پاسخگویی به آسیب‌دیدگان سیلاب های اخیر بعد از چاشت (دوشنبه، ۲۰ حوت ۱۳۹۷) تحت ریاست نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث کشور برگزار شد.
نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت: در مرکز و ولسوالی های ولایت فراه ۱۰ هزار منزل مسکونی تخریب شده از جمله ۴ هزار آن بصورت کلی تخریب گردیده و به اساس هدایت رییس جمهور کشور برای ۱۰۰۰ نفر زمین رهایشی جدید از سوی اداره مستقل اراضی و وزارت شهر سازی و مسکن در مکان مصئون در این ولایت داده میشود، برای فامیل های که منزل های مسکونی شان بصورت کلی تخریب شده ۱۵ هزار افغانی پول نقد و برای فامیل های که منزل های مسکونی شان بصورت قسمی تخریب گردیده ۷ هزار ۵۰۰ افغانی، برای ورثه هر شهید ۵۰ هزار و برای هر زخمی ۲۵ هزار افغانی از بودیجه اضطرار توزیع میگردد.
آقای فهیم افزود که براساس هدایت رییس جمهور کشور ۱ میلیون یورو برای اعمار کانال ها و تامین آب آشامیدنی، ۲۰ میلیون افغانی برای اعمار مکتب ها، ۲۰۰ هزار متریک تن گندم، ۱۰۰۰ متریک تن خوراکه حیوانی، ۱۰۰ متریک تن دال نخود از جمله وظایف وزارت های انکشاف دهات، زراعت آب یاری و مالداری و معارف کشور در قبال آسیب دیده های ولایت فراه است.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث کشور بیان کرد که ۱۸۵۰ منزل مسکونی در ولسوالی های دامان، میوند، سپین بولدک، پنجوایی، دند، ارغنداب، تخته پل و مرکز ولایت کندهار بصورت کلی و ۵۷۱۰ منزل مسکونی بصورت قسمی تخریب گردیده است. بر اساس هدایت رییس جمهور کشور برای فامیل های که منزل های مسکونی شان بصورت کلی تخریب شده ۱۵ هزار افغانی پول نقد و برای فامیل های که منزل های مسکونی شان بصورت قسمی تخریب گردیده ۷ هزار ۵۰۰ افغانی، برای ورثه هر شهید ۵۰ هزار و برای هر زخمی ۲۵ هزار افغانی از بودجه اضطرار توزیع میگردد. و ۳۰ میلیون افغانی دیگر برای احیا زراعت این ولایت نیز از این بودجه مد نظر گرفته شده است.
داکتر نیلاب مبارز سکرتر جنرال سره میاشت گفت: ۸۰۱۲ فامیل آسیب دیده در ساحات ناامن ولایت های هلمند، فراه، هرات و کندهار سروی گردیده و بزودی در همکاری موسسات و وزارت خانه های همکار برای شان کمک های بشری توزیع میگردد.
در این جلسه وزارت های انکشاف دهات، داخله، دفاع و صحت عامه گزارش های خویش را از اقدامات انجام شده ی شان برای آسیب دیده های اخیر ناشی از سیلاب ارائیه کردند.
از اثر سیلاب های اخیر در ۱۹ ولایت کشور ۶۱ تن شهید، ۱۸۳ تن زخمی گردیده و ۸۱۶۳ منزل بصورت کلی، ۱۴۸۱۸ منزل بصورت قسمی تخریب گردیده است. و به اساس هدایت رییس جمهور کشور مرکز سوق و اداره به اشتراک معیننان ادارات ملکی و نظامی به ریاست وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث به منظور انسجام کمک ها ایجاد گردیده است.

امکان نظردهی غیر فعال شده.