ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

دفتر آقا خان برای اسکان امروز در کابل معرفی گردید

0

آناو روهل، رئیس عمومی موسسه آقا خان، هدف ایجاد این موسسه را کاهش خطرات تغییر اقلیمی در افغانستان عنوان کرده گفت: تمرکز ما در آسیایی جنوبی و خاورمیانه است تا مقاومت جوامع بشری را در برابر حوادث طبیعی افزایش یابند
آقای روهل افزود: ما در سطح منطقه و افغانستان میزان حوادث و تطبیق بر نامه‌های مبارزه با حوادث را در همکاری با وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، بررسی و عملی می‌سازیم
در همین حال نورجهان ماوانی، سفیر آقاخان در افغانستان گفت: تغییر اقلیم نه‌ تنها برای ما بلکه برای نسل‌های آینده ما نیز یک مسئله مهم است و باید برای مهار آن اقدام شود.
نجیب‌آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی حوادث گفت: ما در جمع ۱۰ کشور آسیب پذیر دنیا در رده دوم و سوم قرار داریم، امروز ۲۱ هزار فامیل در هرات، ۱۳ هزار فامیل در بادغیس بیجا شده است و شهروندان ۴ ولسوالی هلمند با کمبود آب مواجه است. و ما توان مهار حوادث طبیعی را نداریم، این حوادث تمام شهروندان افغانستان را تهدید می‌کند و باید از کمک‌های نهادهای همکار استفاده بهینه شود.

امکان نظردهی غیر فعال شده.