ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

برای بیجا شدگان ولایت‌های غزنی، غور و ارزگان کمک‌های عاجل بشری صورت گرفته و این روند ادامه دارد.

0

جلسۀ کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث، پیش از چاشت امروز تحت ریاست داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در تالار شورای وزیران ریاست اجرائیه با حضورداشت وزیرهای سکتوری، رییس‌های ادارات مستقل و نهادهای کمک‌رسان بین المللی برگزار شد.
وضعیت بیجا شدگان ولسوالی‌های ارزگان خاص، مالستان، جاغوری، چارسده، و پسابند ولایت غور اجندای این جلسه را تشکیل می‌داد.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت: در قالب کمک‌رسانی عاجل همزمان با پاسخگویی این وزارت ۳ میلیون افغانی پول نقد و برای ۸۵۰ فامیل مواد غذایی در مرکز ولایت غزنی تدارک نموده و بزودی توزیع می‌گردد. و برای رسیدگی بهتر ۱۰ میلیون افغانی دیگر نیز به آسیب‌دیده‌های ولایت‌های غزنی و ارزگان انتقال می‌گردد. این وزارت در هم‌آهنگی اداره سره‌میاشت برای ۱,۱۰۰ فامیل مواد غذایی و غیرغذایی در ولسوالی‌های ناامن این ولایت‌ها فردا توزیع می‌نماید. و ۴,۰۰۰ متریک تُن گندم نیز به ولایت غزنی اختصاص داده است. همچنان این وزارت در هم‌آهنگی با ریاست امنیت ملی برای ۸۵۰ فامیل در ولایت غزنی مواد غذایی وغیرغذایی توزیع کرده است.
وزیر دولت در اموررسیدگی به حوادث افزود: در ولسوالی‌های پسابند و چارسده غور از طریق موسسه WFP برای ۴۸,۰۰۰ فامیل مواد غذایی و غیرغذایی آغاز می‌گردد. و تا کنون برای ۳۰۰ فامیل در این ولایت مبلغ ۶,۰۰۰ افغانی پول نقد برای هر خانواده توزیع شده است.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث همچنان افزود: برای بیجا شده گان در ولایت هرات و بادغیس طی تفاهم‌نامه‌ی بین وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان و اداره اراضی، زمین‌های دولتی در اختیار وزارت مهاجرین بدون انتقال حق مالکیت به منظور ایجاد کمپ‌های موقت برای بیجا شده‌های ناشی از خشکسالی و ناامنی قرارداده می‌شود. و موسسات کمک‌رسان بین المللی ۲۱ میلیون دالر و برای ۱۰,۰۰۰ فامیل مواد غیرغذایی تعهد داده اند.
بیش از ۲۰هزار خانواده از اثر جنگ و ناامنی و خشکسالی از ولایت‌های ارزگان، غور و غزنی بیجا گردیده اند.

امکان نظردهی غیر فعال شده.