ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

تعهد ۲۱ میلیون دالری برای کمک به بیجا شدگان نا شی از خشکسالی

0

جلسه سکرتریت کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث امروز ۱۵ عقرب ۱۳۹۷ به ریاست نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث با حضور سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، جواد پیکار رئیس عمومی اداره مستقل اراضی، معینان و روسای وزارت خانه های سکتوری، نماینده ولایت های غور و بادغیس و نماینده های سازمان های امداد رسان در تالار کنفرانس های این وزارت برگزار شد.
واگذاری زمین های دولتی به منظور ایجاد کمپ های موقت برای بیجا شده ها، دریافت کمک های نقدی، بسته های مواد غذایی و غیر غذایی و برنامه های کمک رسانی به منظور جلوگیری از بیجا شده ها از مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت: برنامه ریزی برای فصل سرما و مشکلات بیجا شده گان در شمال غرب و سرد شدن هوا در کشور مشکل جدی و بزرگ است و ما باید برنامه های اضطراری و فوری به حل این مشکلات ترتیب نمائیم.
در همین حال جواد پیکار رئیس عمومی اراضی افغانستان حین امضاء تفاهم نامه در این جلسه گفت: اداره اراضی افغانستان طبق فرمان شماره ۳۰۵ مورخ ۷٫ ۶٫ ۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و تفکیک بیجا شده ها نیازمند استقرار موقت و دایمی دریافت کمک های بشر دوستانه برای بیجا شده گان ناشی از حوادث طبیعی برای اسکان می باشد.
وی افزود که به اساس این تفاهمنامه قطعه های زمین دولتی که قبلآ از طرف بانک زمین دولتی تشخیص و ثبت گردیده باشد، در اختیار وزارت مهاجرین بدون انتقال حق مالکیت به منظور ایجاد کمپ های موقت برای بیجا شده های ناشی از حوادث طبیعی میباشد.
سید حسین عالمی بلخی وزیر امور عودت امور و عودت کنندگان گفت: یک قدم بزرگ برای ساختن اسکان موقت برای بیجا شده های برداشته شده که ما را قادر میسازد که کمپ های موقت فعلا در ولایت های بادغیس و هرات داشته باشیم.
در همین حال نماینده دفتر سازمان ملل متحد (OCHA) در افغانستان گفت: برای بیش از ۱٫۵ میلیون نفر کمک های عاجل بشری صورت گرفته که ۱٫۲ میلیون آن برای کسانی بوده که در محلات اصلی شان زندگی می کنند.
وی افزود : به منظور تهیه مواد غذایی غیر غذایی و سایر نیازمندیهای عاجل بیجا شدگان کشورهای کمک کننده در نشست هفته جاری تعهد نمودند تا ۲۱ میلیون دالر را برای این بیجا شده ها کمک نمایند. همچنین بیان کرد که این اداره در ذخیره های خویش در دوبی برای ۱۰ هزار خانواده بیجا شده مواد غیر غذایی در اختیار دارد که تا چند هفته بعد از طریق ولایت هرات وارد افغانستان می گردد.

امکان نظردهی غیر فعال شده.